28.1. – 7. 3. 2015

Slávnostná vernisáž 28. januára o 18.00.

Výstava Zamatový objekt túžby sa zaoberá témou erotiky, lásky, tušenia a túženia a jej reflexie u súčasných autorov.
Zaujíma nás, či v súčasnej zahltenosti nahými obrazmi je erotika a túžba témou umelcov mladšej a strednej generácie.

Názov Zamatový objekt túžby je alúziou Temného objektu túžby Buňuela či Štyrského obrazov, zároveň však môže byť vnímaný ako irónia štandardizovaného pohľadu na erotično, alebo ako jeho sureálne zosmiešnenie u niektorých autorov.

_JK08234

Diela na výstave sa témy dotýkajú najrôznejším spôsobom. Od hravých sviežich obrazov a kresieb Kataríny Janečkovej či Andreja Dúbravského a porcelánových díld Simony Janišovej, cez osobné príbehy u Jany Farmanovej a Slavomíry Ondrušovej k tušeniu až tajomstvu a snu u Adama Šakového či Maiji Laurinen. Zaujímavá inštalácia Petry Čížkovej reflektuje skôr filozoficko-symbolický rozmer témy s dávkou psychoanalýzy, podobne ako video českej autorky Alžbety Bačíkovej, kde uvidíme aj kontrast dvoch svetov a ich vnímania erotična. Talian Mauro Panichella zas prináša symbolický až literárny prístup k téme. V Gagarinke už tradične kombinujeme kresbu (Zuzana Sabová), fotografiu (Miro Miklás) s voľnými objektami (Patrik Illo) a šperkom či designom. Okrem osobného príbehu (Martina Šperková) a vážneho prístupu nechýba ani vtipný akcent Viliama Slaminku.

Autori:

Alžbeta Bačíková, Petra Čížková, Andrej Dúbravský, Jana Farmanová, Patrik Illo, Katarína Janečková, Simona Janišová, Maija Laurinen, Miro Miklás, Slavomíra Ondrušová, Mauro Panichella, Zuzana Sabová, Viliam Slaminka, Adam Šakový, Martina Šperková

_JK08221

Vernisáž:

Fotografie: Adam Šakový