VÝSTAVA KVETOV (apríl 16. – máj 24.)

Vernisáž vo štvrtok 16.4. o 18.00 v Galérii Gagarinka na Gagarinovej 10/A.

VÝSTAVA KVETOV predstavila slovenských a českých autorov pracujúcich s témou rastlín a záhrad, ktorých doplnili prezentácie komunitných a mobilných záhrad. Cieľom výstavy bolo prepojiť výtvarné umenie a artefakty s reálnym životom mesta a podporiť tak diskusiu o úlohe zelene, kvetov, stromov a zeleniny v našom okolí. Záhrady sú neoddeliteľnou súčasťou našej kultúry, ba dokonca záhrady môžu byť kultúrou samy o sebe; samotný názov je odvodený z latinského „cultivare“ – obrábanie zeme. A je to práve obrábanie zeme, ktoré má znova potenciál meniť našu súčasnú kultúru, naše správanie, a teda aj prístup k zaobchádzaniu s prírodným bohatstvom. 

Názov výstavy vtipne naráža na výstavy kvetov ako Flora  a pod., ktoré predstavovali spestrenie kedysi nudného života mesta a boli jednou z mála možností stretávania sa. Komunitné a mobilné záhrady dnes majú za cieľ, okrem pestovania zeleniny aj spájanie ľudí, stretávanie sa a vznik nových komunít. Často sú prepojené s ekologickými ale aj krajinárskymi, sociálnymi, architektonickými či kultúrnymi aktivitami. V ich histórii často figurujú aj umelci, a tí na výstave prezentujú svoj pohľad na rastlinu či kvet, alebo narábajú so živými rastlinami v svojom diele.

_JK03547

Od politicky ladených a konceptuálnych prístupov v dielach Jurgena Rendla, Ota Hudeca, Vladimíra Havlíka, často prechádzajú do hravejšej alebo ironickej formy u Erika Bindera, Jarmily Mitríkovej & Dávida Demjanoviča, Libora Novotného, Erika Sikoru či Martina Špirca. Niekedy pracujú priamo s krajinou, ako v dielach viacerých umelcov vytvorených pre Periférne centrá, či vytvárajúpriamo záhradu – Lucia Kováčová.

Na výstave boli predstavené aj maľby “portrétujúce” rastlinu pre konkrétneho človeka od Lukáša Betinského, ekologicky podfarbené diela Ivany Oroszovej, či maľby bonsajov Miry Kučišovej. Kurátorky tentokrát do výstavy priamo vstupujú ako aktéri, či už spolutvorbou Jedlej záhrady Gagarinka, alebo drobnou intervenciou (Mrvová). Petra Čížková vytvorila spolu s Adamom Novotom inštaláciu so sociálnym kontextom. Šperkárske diela Maňy Berec, Kristíny B. Hrončekovej, Elvíry Golomboši a Davita Armenca si prírodniny privlastňujú, manipulujú s nimi rituálnym spôsobom či ich dávajú do nových kultúrnych kontextov.

_JK03531

Komunitné a mobilné záhrady boli predstavené fotografickou dokumentáciou, textom, artefaktami zo záhrad a symbolickou rastlinou. K výstave je pripravených niekoľko prednášok a diskusií na tému ekológie v meste, komunitného pestovania a prepojenia umenia so životom mesta. Na diskusiách budú premietnuté aj dokumenty o záhradách. Pozvánky a reporty z diskusií budú publikované na www.galeria.gagarinka.sk.

VYSTAVUJÚCI UMELCI A ZÁHRADY:

DAVIT ARMENC, ERIK BINDER, PETRA ČÍŽKOVÁ, MAŇA BEREC, LUKÁŠ BETINSKÝ, ELVÍRA GOLOMBOŠI, VLADIMÍR HAVLÍK, KRISTÍNA B. HRONČEKOVÁ, OTO HUDEC, LUCIA KOVÁČOVÁ, MIRA KUČIŠOVÁ, JARMILA MITRÍKOVÁ & DÁVID DEMJANOVIČ, JULIANA MRVOVÁ, ADAM NOVOTA, LIBOR NOVOTNÝ, PERIFÉRNE CENTRÁ, JÜRGEN RENDL, IVANA OROSZOVÁ, ERIK SIKORA, MARTIN ŠPIREC

BOTANICKÁ ZÁHRADA UK, INCREDIBLE EDIBLE BRATISLAVA, JEDLÉ MESTO, KOMUNITNÁ ZÁHRADKA SÁSOVÁ, KOMUNITNÁ ZÁHRADA BALKÁN, KOMUNITNÁ ZÁHRADA ZOCHOVA, KOMUNITNÁ ZÁHRADA DEVÍNSKA N. VES, MOBILNÁ ZÁHRADA SASINKOVA 21, KRASŇANSKÝ ZELOVOC, VINICA A MOBILNÁ ZÁHRADA PIONIERSKA, VODÁRENSKÁ KOMUNITNÁ ZÁHRADA, ZÁHRADA POD PYRAMÍDOU, ZELENÁ ZÁHRADKA

Kurátorky výstavy: Juliana Mrvová a Petra Čížková

foto: Andrej Poliak a Michaela Grznárová, Pestuj ma, intervencia v záhrade divadla Pôtoň v Bátovciach.

text: Juliana a Petra

fotografie z výstavy od Adama Šakového si môžete pozrieť tu:

taktiež jeho fotografie z vernisáže:

a z prednášok a finisáže výstavy: